شرح وظایف اداره کارگزینی هیأت علمی

تعداد بازدید:۴۹۳۳
 • شرح وظایف اداره کارگزینی هیئت علمی:
 • اخذ استعلام از دفتر حراست، تنظیم و صدور احکام انتصاب مسئولین اجرائی عضو هیئت علمی دانشگاه.
 • صدور احکام کارگزینی اعضای هیئت علمی (تغییر ضریب ریالی حقوقی، برقراری حق اولاد، برقراری حق الزحمه سرپرستی، انتقال، ماموریت، احتساب پایه، فوق العاده و غیره).
 • تهیه گزارشهای آماری اعضای هیئت علمی و تنظیم انواع گردشکارها و خلاصه وضعیت اعضای هیئت علمی جهت ارائه به مسئولین محترم دانشگاه.
 • جمع آوری اطلاعات، تنظیم مدارک و پرونده های اعضای هیئت علمی جهت طرح در جلسه های انتظامی بدوی، صدور صورتجلسه مربوطه، صدور ابلاغهای رای، دریافت تقاضاهای تجدید نظر و مکاتبات مربوط به هیأت تجدید نظر با سازمان مرکزی دانشگاه.
 • پیگیری گزینش عمومی اعضای هیئت علمی از دفتر گزینش واحد و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.
 • مکاتبه با دانشکده ها در خصوص اعلام صلاحیتهای عمومی (قطعی / پیمانی) صادره از دفتر جذب هیئت علمی سازمان مرکزی.
 • برگزاری جلسات کمیته منتخب جهت بررسی و تصویب موارد ترفیع اعضای هیئت علمی، ارتقاء و تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آزمایشی و نیز رسمی آزمایشی به رسمی قطعی.
 • انجام کلیه مکاتبات مربوط به امور بورسیه ها، اعم از استعلام وضعیت تحصیلی از محل تحصیل، دریافت مدارک فراغت از تحصیل بورسیه ها، تقاضای استفاده از طرح خدمت و ….
 • محاسبه و تنظیم جداول ساعات کاری روسا، معاونین، مدیران گروههای آموزشی و مدیران ستادی واحد جهت استحضار ریاست محترم واحد به طور ماهیانه.
 • ثبت مرخصی ها، غیبت ها و ماموریت های اعضای هیئت علمی دارای سمت اجرایی در کارتکس به طور ماهیانه.
 • بررسی بازخرید مرخصی سالیانه اعضای هیئت علمی دارای سمت اجرایی.
 • کنترل گزارشهای حضور و غیاب کلیه گروههای آموزشی دانشکده ها و تطبیق آن با لیست حقوق و مزایا به طور ماهیانه.
 • مکاتبه با دانشکده ها در خصوص ارسال به موقع گزارش حضور و غیاب اعضای هیئت علمی.
 • صدور انواع گواهی سابقه کار و گواهی اشتغال به تدریس برای اعضای هیئت علمی جهت ارائه به سازمانها و وزارتخانه ها بر اساس نیاز و درخواست.
 • بررسی و اقدام در خصوص درخواستهای تغییر وضعیت همکاری، انتقال، ماموریت و … مربوط به اعضای هیئت علمی.
 • مکاتبه و ابلاغ آخرین تغییرات ماهیانه حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی به امور مالی و ذیحسابی.
 • کنترل و تایید کلیه لیستهای مالی مربوط به حقوق و دستمزد اعضای هیئت علمی.
 • تمدید تقاضای مرخصی بدون حقوق و ارسال آن به سازمان مرکزی پس از موافقت مسئولان واحد.
 • دریافت تقاضای مرخصی استعلاجی و انجام اقدامات مربوطه (قطع و برقراری حقوق و مزایای متقاضیان)
 • مکاتبه با سازمان مرکزی در خصوص بازگشت از مرخصی بدون حقوق اعضای هیئت علمی و همچنین مکاتبه با امور مالی در خصوص بازگشت از مرخصی استعلاجی.
 • ارسال درخواست وام های خرید مسکن، ضروری، صندوق، ودیعه مسکن، اتومبیل و مابه التفاوت وام ودیعه مسکن به امور مالی.
 • برگزاری کارگاههای آموزشی ضمن خدمت ویژه اعضای هیئت علمی.
 • مکاتبات مربوط به تخفیف شهریه فرزندان اعضای هیئت علمی با سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی.
 • تهیه گزارش های مربوط به کارگزینی و مکاتبات موردی با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.
 • انجام تسویه حساب و محاسبه مطالبات اعضای هیئت علمی که به دلایل مختلف رابطه استخدامی آنان با دانشگاه قطع می گردد.
 • بررسی و پاسخ گوئی به سوالات و درخواست های اعضای هیئت علمی.

 

۱۳۹۵/۲/۱۸