رشته های تحصیلی با آزمون و بدون آزمون

تعداد بازدید:۳۵۹۴۴

مقطع

رشته

با آزمون

بدون آزمون

کارشناسی پیوسته

حسابداری-حسابرسی

*

 

حسابداری-دولتی

*

 

حسابداری-مالیاتی

*

 

حقوق

*

 

مهندسی برق

*

 

مهندسی صنایع

*

 

مهندسی کامپیوتر

*

 

مهندسی مکانیک

*

 

معماری داخلی

*

 

مهندسی عمران

*

 

مهندسی معماری

*

 

حسابداری

*

 

مهندسی برق الکترونیک

*

 

روانشناسی

*

 

زبان فرانسه ادبی

 

*

اقتصاد

 

*

علوم ورزشی

 

*

علوم کامپیوتر

 

*

مدیریت امور بانکی

 

*

مدیریت کسب و کارهای کوچک

 

*

مدیریت بیمه

 

*

گردشگری

 

*

مدیریت امور گمرکی

 

*

مدیریت بازرگانی

 

*

زبان فرانسه ادبی

 

*

مدیریت دولتی

 

*

هتلداری

 

*

طراحی صنعتی

 

*

بازیگری

 

*

نقاشی

 

*

مشاوره

 

*

کارشناسی ناپیوسته

مدیریت دولتی

 

*

مدیریت اجرایی عمران

 

*

کارشناسی ارشد ناپیوسته

حسابداری

*

 

مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم‌های کامپیوتری

*

 

امورفرهنگی-مدیریت امور فرهنگی

*

 

جامعه شناسی

*

 

آموزش زبان انگلیسی

*

 

حقوق بین الملل

*

 

حقوق خصوصی

*

 

روان شناسی بالینی

*

 

روان شناسی عمومی

*

 

علوم ارتباطات اجتماعی

*

 

مشاوره - مشاوره خانواده

*

 

مطالعات فرهنگی و رسانه

*

 

مهندسی برق - افزاره‌های میکرو و نانوالکترونیک

*

 

مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی

*

 

مهندسی برق - سیستم‌های الکترونیک دیجیتال

*

 

مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک

*

 

مهندسی برق- سیستم‌های قدرت

*

 

مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم‌ها

*

 

مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تأمین

*

 

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

*

 

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

*

 

علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی‌های محیط زیست

*

 

مدیریت آموزشی

*

 

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

*

 

مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (اچ اس ای)

*

 

مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی

*

 

مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

*

 

مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد

*

 

مدیریت کسب و کار - سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

*

 

مدیریت کسب و کار - مالی

*

 

مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

*

 

مهندسی محیط زیست - منابع آب

*

 

مهندسی محیط زیست-آب وفاضلاب

*

 

برنامه ریزی شهری

*

 

مهندسی عمران - زلزله

*

 

فناوری اطلاعات-معماری سازمانی

*

 

مهندسی عمران-سازه

*

 

مطالعات زنان- حقوق زن در اسلام

*

 

مهندسی معماری

*

 

دکتری تخصصی

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک

*

 

علوم و مهندسی محیط زیست

*

 

مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا

*

 

شهرسازی

*

 

معماری

*

 

جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

*

 

مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب

*

 

مدیریت آموزشی

*

 

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

*

 

آموزش زبان انگلیسی

*

 

مهندسی عمران-سازه

*

 

مهندسی برق-الکترونیک

*

‌‌‌‌‌‌