برگزاری دوره های تخصصی و مهارتی (کهاد)

۲۱ مهر ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۸ کد : ۶۲۶۶ اخبار
تعداد بازدید:۹۱۶

امکان اخذ گواهی دوره های تخصصی و مهارتی ( دوره کهاد )

دانشجو و نودانشجوی گرامی: دوره کهاد به منظور نیاز دانشجویان به آموزش مهارت ، کسب شغل و افزایش دانش و پژوهش بین رشته ای تدوین شده است و این فرصت را برای دانشجو در حین تحصیل در یک رشته فراهم می آورد که علاوه بر فراگیری عمیق دروس رشته اصلی، تعدادی از دروس سایر رشته های تحصیلی را تحت عنوان یک دوره کهاد بگذراند و گواهی تخصصی و مهارتی اخذ نماید. اینکه دانشجو علاوه بر تحصیل در رشته تحصیلی خود بتواند با گذراندن تعدادی از دروس سایر رشته ها مهارت مضاعفی کسب نماید، زمینه ساز گسترش بازار کار برای وی شده و همچنین داشتن دید کافی نسبت به حداقل دو رشته، سبب افزایش مهارت مورد نیاز و همچنین فراهم کننده بستری برای فعالیت های کارآفرینانه و موثر بین رشته ای برای دانش آموخته خواهد شد.

دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) پس از پایان نیمسال اول تحصیلی و دانشجویان کارشناسی ارشد با شروع تحصیل در صورت تمایل برای گذراندن دوره کهاد باید درخواست خود را به گروه آموزشی ارائه نمایند.

بخشی از مقررات آموزشی دوره کهاد:

  • شهریه ثابت و متغییر در هر مقطع تحصیلی در هر نیمسال باید به شرح ذیل توسط متقاضی پرداخت شود:

الف: تعداد کمتر از 7 واحد درسی، یک سوم شهریه ثابت و متغیر

ب: تعداد 7 تا 12 واحد درسی، دو سوم شهریه ثابت و متغیر

ج: بیشتر از 12 واحد درسی، شهریه ثابت و متغیر به صورت کامل

  • اخذ دروس دوره کهاد در نیمسالی که دانشجو از ماده 55 آئین نامه کاردانی و کارشناسی و 24 کارشناسی ارشد استفاده می کند مجاز نیست دانشجو موظف است دروس دوره کهاد را در سقف مجاز دوره اصلی و یا ثبت نام در نیمسال عادی اخذ نماید.
  • نمرات دروس دوره کهاد در میانگین نیمسال تحصیلی اخذ دروس مزبور و همچنین میانگین کل دانشجو تاثیری نخواهد داشت و در پایان دوره برای دروس اخذ شده متقاضی ، کارنامه ای به صورت مجزا صادر می گردد.

تبصره: گواهی موفقیت در گذراندن دروس دوره برای متقاضی توسط دانشگاه صادر می گردد.

  • دروس دوره کهاد جایگزین دروس اختیاری دوره و رشته اصلی دانشجو نمی شود. چنانچه دانشجو پس از دانش آموختگی در رشته ای که دوره آموزشی کهاد را در آن طی نموده است، در مقطع تحصیلی بالاتر در رشته ای متجانس با دوره کهادی که گذرانده است پذیرفته شود، می تواند با نظر گروه آموزشی از گذراندن دروس جبرانی آن مقطع معاف گردد.
  • نمرات دروس دوره آموزشی کهاد در تعیین رتبه های برتر و تسهیلات استعدادهای درخشان تاثیری ندارد.
  • دروس گذرانده شده در دوره کهاد در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی معادلسازی نمی شود.

کلید واژه ها: کهاد