سامانه درخواست ثبت کلاس برای اساتیدی که در ساعت پیک(۸ تا ۱۰ یا ۱۳ تا ۱۵ ) کلاس دارند

فرم درخواست جابه جایی کلاس در ساعت پیک(8تا 10 یا 13تا 15)
 • استاد گرامی: لطفا تنها در صورتی که تمایل به تغییر ساعت کلاس خود دارید فرم زیر را تکمیل نمایید. با تشکر
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • شماره همراه*
  3
 • دانشکده محل تدریس*
  4
 • گروه آموزشی*
  5
 • متقاضی*
  6
 • مشخصه کلاس*
  7
 • ساعت پیشنهادی روز جمعه*
  8