آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مدارک فارغ التحصیلیفرم های فارغ التحصلیلان
راهنمای و مدارک مورد نیاز جهت استفاده از تسهیلات وام بانکیفرمهای تسهیلات وام بانک ملی
آئین نامه آموزشی دکترای تخصصیآئین نامه های آموزشی
شرایط تحویل مدرکفرم های فارغ التحصلیلان
فرم ۱۳ گانه قراردادفرمهای تسهیلات وام بانک ملی
آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ( ناپیوسته)آئین نامه های آموزشی
مدرک المثنیفرم های فارغ التحصلیلان
فرم ۹ گانه قراردادفرمهای تسهیلات وام بانک ملی
آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوستهآئین نامه های آموزشی
ریزنمرات قابل ترجمهفرم های فارغ التحصلیلان
فرم درخواست تسهیلات بانکی وام مسکن هیات علمیفرمهای تسهیلات وام بانک ملی
راهنمای تبدیل وضعیت هیات علمیتبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
فرم تبدیل وضعیت پیمانی به رسمیتبدیل وضعیت پیمانی به رسمی
قرار داد حق التدریسقرار داد حق التدریس
طرح پژوهشیفرم های فارغ التحصلیلان
فرم درخواست وام بانکی ملی ایران بر اساس تفاهمنامهفرمهای تسهیلات وام بانک ملی
فرم درخواست انتقال یا ماموریت اعضای هیات علمیفرم درخواست انتقال یا ماموریت اعضای هیات علمی
فرم استخدامی شروع به همکاری در کادر هیات علمیفرمهای شروع به همکاری در کادر هیات علمی
فرم تسویه حساب اعضای هیات علمیفرم تسویه حساب اعضای هیات علمی
فرم های تبدیل وضعیتتبدیل وضعیت اعضای هیات علمی